Øget samarbejde skal styrke børne- og ungdomslivet i Tranbjerg

Scenen var sat til debat om fremtidsvisioner for Tranbjergs børn og unge

Medarbejdere og ledelser fra byens børneinstitutioner og skoler har været samlet til Visionsworkshop. 250 fagfolk udvekslede tanker og ideer om, hvordan mål for Ny Nordisk opfyldes. Budene var mange, men en ting var de fleste enige om: Øget samarbejde og større sammenhæng institutionerne imellem er vejen til et bedre børne- og ungdomsliv i Tranbjerg

Tekst og foto: Martin Østersø

Ny Nordisk, fem forskellige scenarier for en ny skolestruktur og en fyldt aula på Tranbjerg Skole. Rammerne var den 12. november sat for en aften i fremtidens tegn. Lærere, pædagoger, dagplejere, ungdomsskolerepræsentanter og ledere havde sat
hinanden stævne for at udveksle visioner for fremtidens børne- og ungemiljø i Tranbjerg.

Fusionsleder for Grønløkkeskolen og Tranbjerg skolen, Stefan Møller Christiansen, inviterede i sin åbningstale alle til at byde ind med ideer:
“Vi har en enestående chance for at gøre en forskel. Vi skal
tænke vildt og huske på, at det drejer sig om barnets muligheder”.

Dagsordenen for aftenens gruppearbejde var at finde styrker
og svagheder ved 5 mulige scenarier. Scenarier hvor et af dem skal danne rammen for Ny Nordisk i Tranbjerg. Aftenen igennem summede det af livlig aktivitet og diskussionslyst blandt deltagerne.

Opsamlingen fra arrangementet bliver nu drøftet bl.a. i fusionsstyregruppen og i fusionsskolebestyrelsen, og der skal træffes beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med fremadrettet.

Bredt samarbejde med lokale aktører

Visionsworkshoppen var det andet af flere stormøder, som skal kvalificere den endelige beslutning om fremtidens skolestruktur i Tranbjerg. Tirsdag den 27. november er medarbejderrepræsentanter sammen med lokale interesseorganisationer inviteret til at give deres indspark.
Aarhus Tech, Tranberg Kirke, AIA og Socialforvaltningen Syd er blandt deltagerne og er et
billede på den mangfoldighed, som sammen skal skabe bedre sammenhæng og en endnu
bedre fremtid for børn og unge i Tranbjerg.

Fakta:

De 5 scenarier og målene for Ny Nordisk i Tranbjerg

Dette indlæg blev udgivet i Øget samarbejde skal styrke børne- og ungdomslivet i Tranbjerg, Skolehistorier 2013. Bogmærk permalinket.