Nye samarbejdspartnere hjælper Ny Nordisk i Tranbjerg på vej

Før og efter ny struktur: Legobygninger blev brugt til at illustrere et tættere samarbejde mellem daginstitutioner, skoler, ungdomsskole og øvrige samarbejdspartnere. Budskabet var, at et øget samarbejde vil gavne fremtidens børn og unge i Tranbjerg.

Dialog, debat og konkrete ønsker for ny struktur for læringstilbuddene i Tranbjerg var i fokus, da Grønløkkeskolen var vært ved den fjerde konference om Ny Nordisk i Tranbjerg. Lokalsamfundet har iført sig arbejdstøjet, når det gælder byens fremtidige læringstilbud. Beslutningen om, hvordan det fremtidige samarbejde om børnene og de unge konkret skal udformes, afgøres i umiddelbar forlængelse af byrådets møde d. 19. december.

Tekst og foto: Martin Østersø

”Vi har en historisk mulighed for at starte forfra med at tilrettelægge samarbejdet om børnene og de unge. Derfor har vi brug for jeres hjælp og indspark til at gøre det. Vi vil et tættere samarbejde med alle jer, fordi det vil skabe bedre rammer og muligheder for det enkelte barn og ung i Tranbjerg.” Sådan lød udfordringen og invitationen fra fusionsledelsen til de fremmødte på workshoppen d. 27. november.

Repræsentanter fra Viby Gymnasium, AIA Tranbjerg, Tranbjerg Fællesråd, Familiekontor Syd, Sundhedsplejen, biblioteket, skolerne og flere andre fra lokalområdet var blandt de mere end 65 fremmødte til workshoppen: ’Læringstilbuddet i lokalsamfundet’. Formålet var dels at få nye øjne på de tre tilbageværende scenarier for kommende samarbejdsstruktur, dels få synliggjort nuværende og evt. nye samarbejdsrelationer i lokalområdet.

Aftenen igennem var der stor deltagelse. Alle synspunkter og input blev ført til referat, og en tilfreds fusionsskoleledelse kunne efter 3 timers workshop takke for en udbytterig aften.
”Jeres deltagelse er meget værdifuldt, for at vi kan lave det bedst mulige tilbud til børn og unge i Tranbjerg. Vores læringstilbud bliver i et 0-18 års perspektiv, og heri spiller I alle en væsentlig rolle,” konkluderede fusionsskoleleder, Stefan Møller Christiansen.

Ny struktur afsløres i kølvandet på byrådsmøde

Visionsworkshoppen med lokalområdets interessenter var den sidste af fire større konferencer, hvor alle voksne tæt på børn og unge i Tranbjerg har deltaget. Med input har de præget processen og grundlaget for fusionsledelsens endelige beslutning om, hvordan tilbuddene til børn og unge i Tranbjerg for fremtiden skal udformes.

Beslutningen om hvordan læringstilbuddet i Tranbjerg udformes, træffes i umiddelbar forlængelse af, at Aarhus Byråd d. 19. december forventes at vedtage indstillingen om en ny skolestruktur for Aarhus Kommune

Dette indlæg blev udgivet i Nye samarbejdspartnere hjælper Ny Nordisk i Tranbjerg på vej, Skolehistorier 2013. Bogmærk permalinket.