Ny pædagogisk leder: Hver onsdag vil jeg rundt i klasserne

oooo

Thorbjørn Dahl prioriterer at være med i undervisningen for at kunne hjælpe lærere og pædagoger med reformtiltag

Thorbjørn Dahl er ny konstitueret pædagogisk leder på Kirketorvet. Frem til oktober 2015 skal han gøre reformtiltag til virkelighed og sammen med lærerne forbedre elevernes udbytte af undervisningen. Derfor vil han hver onsdag 8-12 være i klasselokalerne og observere undervisning. scroll ned under artiklen og få mere info.

Tekst: Martin Østersø

Hvorfor sagde du ja til at være pædagogisk leder på Kirketorvet?

Det gjorde jeg, fordi jeg ikke var sikker på, at jeg skulle være skolelærer resten af livet. Jeg havde efterhånden mod på at prøve noget mere, og så kom der en mulighed – en åbning – og så bød jeg mig til. Jeg er glad for, at Stefan efterfølgende spurgte, om jeg ville. Jeg synes, det er vildt spændende, og jeg er faktisk både glad og stolt over, at jeg har fået den her mulighed. Det er en stor før-julegave.

Hvad bliver de første opgaver, du tager fat på?

Det allerførste er at komme ind i organisationen her på Kirketorvet. Derudover er der læseindsatsen i de små klasser. Der har lige været kørt test, og læsevejlederne er i gang med at analysere dem. Vejlederne er eksperterne, og dem har jeg 100 % tillid til. Min opgave bliver at gå ind og støtte op omkring arbejdet, så det bliver konstruktivt og fremadrettet for alle.

Helt konkret har jeg i udgangspunktet blokeret onsdag formiddag fra 8-12, og det er lagt ind i min kalender ind til sommerferien. Formålet er at komme ud at se på og tale undervisning med lærerne og pædagogerne og i samarbejde finde gode løsninger på de udfordringer, der er.

Hvad bliver de største udfordringer som ny pædagogisk leder?

Den største udfordring bliver at være med til at sikre, at de gode intentioner, der er i folkeskolereformen, kommer til at ske. Der er tre ting, som vi er nødt til at få drøftet igennem, hvordan vi gør – også på baggrund af de erfaringer, vi allerede gør nu. Det handler om den understøttende undervisning, om lektiehjælpen og den faglige fordybelse og så bevægelsen. Jeg kender rigtig mange mennesker her i huset, og der ligger et kæmpe potentiale. De er enormt dygtige, så jeg har tillid til, at vi sammen løser udfordringerne.

Hvad kan man forvente af dit lederskab?

Jeg vil gøre mig umage med at leve op til tre værdier: Troværdighed, respekt og engagement. Det, jeg siger, og det vi siger sammen, er også det, vi gør, og med respekt for hvad vi hver især kan bidrage med, skal vi se muligheder frem for forhindringer. Jeg vil selv gå forrest med det gå-på-mod og den spirit, der kræves og sige ”Yes – det her vil vi godt.” Jeg tror på, at  noget af det, der skaber trivsel og løfter arbejdsglæden konkret, er at blive medinddraget i sit eget arbejde – det vil jeg arbejde for.

Hvilke kvaliteter vil du pege på hos dig selv som pædagogisk leder?

Jeg er god til at lytte til, hvad folk siger til mig. Jeg har i mange år været tillidsrepræsentant og hjulpet med at løse problemer af både den ene og den anden art. Det kan jeg trække med ind i arbejdet med personaleledelse. Der er ulemper og fordele ved at have været TR’er for de samme, som jeg nu er leder for, men flest fordele tænker jeg. Jeg har kendskab til skolen og organisationen. Det kan virke kontroversielt på nogle, at jeg skifter fra medarbejdersiden til ledelsessiden. Det tænker jeg er en af de omkostninger, som jeg må tage. Men det kan godt lade sig gøre, ellers havde jeg aldrig nogensinde sagt ja.

Fra min tid i forsvaret er jeg god til at træffe beslutninger og handle og på baggrund af det justere, frem for at justere og justere og justere inden man går ud og handler. Jeg er vant til at gå forrest og ved, hvornår jeg skal lade specialisterne arbejde. Jeg tør træffe beslutninger og føre dem ud i livet og ikke stå tilbage og blive ved med at diskutere, så hellere justere undervejs.

Hvordan vil forældre og elever opleve, at der er kommet ny pædagogisk leder?

Der er nogle elever, der har lagt mærke til, at jeg er begyndt at bevæge mig her igen, og de kommer og siger ”hej Thorbjørn”. Det skyldes, at jeg kender dem fra min lærergerning. Men jeg er ikke sikker på, at eleverne i deres hverdag vil lægge mærke til, hvem der nu arbejder på kontoret. Men jeg håber og tror på, at de vil trives med at lære, blive dannet og uddannet til at blive hele mennesker her på Tranbjergskolen.

Det er min forhåbning og min oplevelse, at der allerede er et godt forældresamarbejde, som jeg vil bygge videre på. Forældrene skal opleve, at skolen er troværdig og en god samarbejdspartner, og skolen skal opleve det omvendt.

Hvilke aftryk håber du, at du har sat, når vi når oktober 2015?

At medarbejderne har oplevet medinddragelse. I sagens natur er der områder, hvor man ikke kan have så stor grad af inddragelse, men så kan man i hvert fald have åbenhed om, hvad det er, der har ført frem til beslutningerne. Det, tror jeg på, er vejen frem, hvis vi skal løfte os. Et andet aftryk må gerne være, at vi får planlagt det næste skoleår, så folk kan se sig selv ind i det. Det er ikke sikkert, at de får færre undervisningstimer, men få sat en tydelig ramme og sætte medarbejderne fri i den, så de kan gøre det, de er bedst til – nemlig at undervise og gøre eleverne dygtigere.

Fakta om Thorbjørn Dahl:

Han bor i Aarhus og er 48 år gammel. Gift og har to børn. Han blev lærer i 2002 efter 14 år i forsvaret. Fra 2002 har han været lærer på Tranbjerg skole og efterfølgende på Tranbjergskolen, afd. Grønløkke Allé. Frem til oktober 2015 er han konstitueret pædagogisk leder på Kirketorvet, Tranbjergskolen.

Dette indlæg blev udgivet i Ny pædagogisk leder: Hver onsdag vil jeg rundt i klasserne, Skolehistorier 2014. Bogmærk permalinket.