IT-millioner er på vej fra staten til kommunerne (Baggrund)

Penge fra staten skal fordeles blandt landets 98 kommuner. Hvor mange penge, der tilfalder Aarhus Kommune, er endnu uvist, men hvert år bruger Aarhus-skoler millioner af kroner på licenser til programmer, som flere mener er forældede og spild af penge. Strategi mangler for skolers IT-budget.

Penge fra staten skal fordeles blandt landets 98 kommuner. Hvor mange penge, der tilfalder Aarhus Kommune, er endnu uvist, men hvert år bruger Aarhus-skoler millioner af kroner på licenser til programmer, som flere mener er forældede og spild af penge. Strategi mangler for skolers IT-budget.

Ny National IT-Strategi betyder penge til den aarhusianske folkeskole – øremærket IT-forbedringer. Målet er at gøre eleverne dygtigere, men det kræver en plan, og den mangler i Aarhus.

Tekst og foto af Martin Østersø

“Bedre undervisningsdifferentiering, større motivation og mere læring.” Målsætningen for Regeringens Nationale IT-strategi er klar: Mere IT i undervisningen skal forbedre folkeskolen og udfylde en central rolle i at føre danske skoleelever op i den absolutte verdenstop.

Regeringens fokus på IT i folkeskolen lægger sig i kølvandet på, hvad mange rapporter konkluderer og har konkluderet i årevis: IT understøtter læring, men for mange skoler udnytter ikke mulighederne.

Fra 2012-2014 vil staten overføre 500 millioner til IT-løft i kommuneskolerne. I aftalen forpligter kommunerne sig til at matche beløbet, de får fra staten. Krone til krone-princippet. Politisk er det kommunernes ansvar at skabe rammerne for IT på skolerne.

Læs: Skole-IT halter bagud og mangler strategi i Aarhus Kommune

Lærere i Aarhus kæmper med dyrt IT

“Vi kan ikke lige komme på netværket, og de bærbare tager hundrede år om at starte op.” Situationer fra dagligdagen på aarhusianske folkeskoler. Lærere og elever oplever ofte tekniske problemer, som gør IT-baseret undervisning til tider både tidskrævende og problemfyldt. Undersøgelse fra november 2011, som er repræsentativ for Aarhus fortæller, at over 80 % af lærerne bliver frustreret over skole-IT mindst en gang om ugen.

Tekniske problemer er ikke det eneste, som giver grå hår i hovedet på mange lærere i Aarhus. Mange mangler IT-kundskaber og endnu flere viden om, hvordan de kan opfylde Regeringens mål om at integrere IT i undervisningen, så elever styrkes fagligt og motiveres til læring.

Læs: Skolebestyrelser: IT-indsatsen skal forbedres og styrke eleverne

Uanset kvaliteten eller udnyttelsesgraden koster IT folkeskolerne dyrt i Aarhus. Reparationer, licenser og vedligeholdelse løber op i mere end alle fag- og kopiudgifter til sammen. På en gennemsnitlig skole med 550 elever med en computer pr. femte elev, er budgettet til IT-udgifter 300.000 kroner – uden indkøb af nyt udstyr.

Rapporter: Kommunalt fokus afgørende for IT-løft

I dag bliver computere primært brugt til at søge informationer på eller som skriveredskab. Ifølge rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut er skoler langt fra ambitiøse nok med IT-undervisningen. Konklusionen er, at lærere ser IT som noget ekstra fremfor en naturlig del af timerne.

IT-rapporter fra KMD og Teknologirådet anbefaler kommunerne at rette blikket mod IT i skolerne. Begge rapporter konkluderer, at det er afgørende for et IT-løft, at den kommunale ledelse har fokus på området. I Aarhus har Børn og Unge ikke udarbejdet planer for IT siden 2008.

Om IT-løftet kommer og fører Aarhus-skolerne ind i ny digital tidsalder, må tiden vise. Fakta er, at der er penge på vej, og mange er enige om, at skolerne trænger.

Deltag i debatten: Styrker IT eleverne? – hvad mener du?

Deltag i debatten: Hvad synes du, at IT- penge skal bruges til på din skole? 

 

Dette indlæg blev udgivet i IT-millioner er på vej fra staten til kommunerne (Baggrund), Magasin: IT i den aarhusianske folkeskole, Temaer. Bogmærk permalinket.