10. klasserne i Aarhus vil udvikle sig sammen med erhvervsuddannelserne

Rådmanden Bünyamin Simsek var for en stund glad for at bytte rådhusets virkelighed ud med lærernes og vejledernes. Han rettede hurtigt fokus fra sin egen person til opgaven: Fremtidens 10. klasse i Aarhus.

Rådmanden for børn og unge, skolelederne, lærerne og UU-vejlederne har alle sammen været til temamøde om, hvordan kommunens 10. klassecentre kan styrke deres position i fremtidens uddannelsesarena. Det korte svar er samarbejde, samarbejde, samarbejde. 

Tekst og foto: Martin Østersø

Hvor vigtig er fremtidens 10. klasse i Aarhus kommune?

Meget vigtig hvis du spørger chefen for det hele, Rådmanden for Børn og unge Bünyamin Simsek, som derfor også havde takket ja til at åbne et netop afholdt temamøde med overskriften ”Fremtidens 10. klasse – fokus på erhvervsuddannelserne.”

Se teammødets program

Rådmanden er selv et produkt af 10. klasse og en erhvervsuddannelse.

”Dengang ville jeg på gymnasiet sammen med mine venner, men en vejleder hev fat i mig og spurgte, hvad jeg egentlig gerne ville. Vi satte os ned og lavede en syv års plan, som endte med, at jeg blev uddannet bygningskonstruktør. Jeg er spændt på at følge arbejdet med 10. klasserne, og jeg vil være en positiv medspiller mod en positiv fremtid,” lød det fra Bünyamin Simsek.

Flere unge skal have en erhvervsuddannelse

Fokus på ungemiljø, bedre samarbejde 10. klassecentrene imellem og med erhvervsuddannelserne og et prestigeløft. Opskriften er klar efter temamødet, på hvordan 10. klasserne i Aarhus kommune bliver bindeleddet og et af svarene på folketingets målsætning om, at flere unge i fremtiden skal vælge en erhvervsuddannelse.

Læs mere: Folketingets nye reform af erhvervsuddannelser(EUD-reform)

I udgangspunktet ikke en målsætning som harmonerer med de unges fortrukne valg, som er en gymnasial ungdomsuddannelse, ofte fordi det lyder smartere end 10. klasse og en erhvervsuddannelse:

”Alt for mange af de unge og deres forældre vælger ungdomsuddannelse ud fra, hvad der er prestige i og lyder godt, og ikke hvad der bedst for deres fremtid. Samtidig siger ungebyrådet, at de unge ikke får nok viden om erhvervsuddannelserne. Begge opgaver er vigtige at ændre på, og der er kun skolerne og UU-vejlederne til at gøre det,” vurderer UU-afdelingsleder, Anders Skov.

10. klasserne vil ændre på virkeligheden

Byens kommunale 10. klassecentre skal i fremtiden samarbejde i langt højere grad end tilfældet er i dag. Sammen bliver vi stærkere, var svaret da temamødets deltagere havde mulighed for stille spørgsmål til skolelederne:

”Det er rigtigt, at vi i dag ikke samarbejder godt nok. Vi skal holde op med at overbyde hinanden og i stedet tilbyde et mere samlet tilbud. Konkret har vi planlagt at afholde fælles introduktionsmøde næste år. Nøgleordet er også samarbejde med erhvervsuddannelser. Vi skal have vores lærere + elever med deres forældre derud. Dels få inspiration og netværke, dels få viden om de muligheder der er. Generelt skal vi styrke vores profil,” siger skoleleder for Center-10, Poul Højmose.

Oplægsholdere fra nabokommuner var på temamødet klar med konkrete ideer til, hvordan fremtidens 10. klasse i Aarhus kommune kan stå stærk som fremtidig aktør på uddannelsesscenen. Især erfaringer med at lave ungemiljøer og effektive brobygningsforløb, fra Learnmark – Step 10 i Horsens, skabte inspiration.

Læs mere: Learnmark – step 10, Horsens

Ingen kender fremtiden

Facebook – eller X-factorgenerationen var, hvad fremtidsforsker Anne-Marie Dahl i temamødets sidste oplæg kaldte nutidens unge. Unge som måske mere ser drømme end virkelighed, og for hvem den virtuelle virkelighed er mindst lige så vigtig som de voksnes virkelighed. Men unge med evner og kvaliteter som lover godt for fremtiden.

”De voksne på uddannelsesstederne – jer skoleledere, lærere og vejledere skal blive bedre til at lave kampagne, som fanger de unge ind og får dem i uddannelse og videre i systemet. Og så er det vigtigt at sende signalet til elever og forældre om, at ingen kan forudse, om det er en håndværkeruddannelse eller en akademisk studieretning, som er den rigtige i fremtiden,” konkluderer Anne-Marie Dahl.

Fakta: Styregruppen bag temamødet: 

Poul Højmose, skoleleder – Center-10
Bente Andersen, skoleleder – Vestergårdsskolen
Mogens Toustrup, skoleleder – Rundhøjskolen
Stefan Møller Christiansen, skoleleder – Tranbjergskolen
Henrik Johansen, konsulent – BU
Charlotte Juhl Andersen, pæd. leder – Center-10
Karsten Munkvad, lærer – Tranbjergskolen

 

Dette indlæg blev udgivet i 10. klasserne i Aarhus vil udvikle sig sammen med erhvervsuddannelserne, Nyhedsreferat. Bogmærk permalinket.